หนังสือเก่า lungkitti.com

กวีนิพนธ์ไทย 1 / สุภาพร มากแจ้ง

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ปรัชญา - บทกวี - กวีนิพนธ์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กวีนิพนธ์ - สาระนิพนธ์ /ข้อเขียน/บทความ
  • รหัสสินค้า : 016775

รายละเอียดสินค้า กวีนิพนธ์ไทย 1 / สุภาพร มากแจ้ง

       กวีนิพนธ์ไทยฉบับนี้ผู้แต่งมุ่งหมายให้เป็นตำราว่าด้วยงานร้อยกรองของไทยทั้งร้อยกรองแบบฉบับและร้อยกรองท้องถิ่นที่ละเอียดสมบูรณ์ที่สุด โดยวิเคราะห์ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองแต่ละประเภทจากวรรณกรรมเปรียบเทียบกับฉันทลักษณ์ในตำราคำประพันธ์ ลักษณะงานเขียนจึงเป็นงานเขียนเชิงวิเคราะห์ที่ครอบคลุมฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยทุกประเภทและการปรากฏของฉันทลักษณ์ในวรรณกรรมแต่ละสมัย รวมทั้งประดิษฐการของฉันทลักษณ์ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งรายวิชาลักษณะคำประพันธ์และประวัติวรรณคดี ตลอดจนวรรณคดีวิจารณ์อีกด้วย
โดย:   สุภาพร มากแจ้ง
หมวด: บทกวี - กวีนิพนธ์ 
ปกอ่อน / 348 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  บริษัท    
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:    2535
ขนาด: กว้าง 17 ซ.ม. ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / รูปเล่มเดิม