หนังสือเก่า lungkitti.com

ผลไม้จานสวย / อาจารย์โสภาพรรณ อมตะเดชะ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: งานฝีมือ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : แม่บ้าน - ตำราอาหาร - งานฝีมือ
  • รหัสสินค้า : 016719

รายละเอียดสินค้า ผลไม้จานสวย / อาจารย์โสภาพรรณ อมตะเดชะ

 
 
          การตกแต่งผลไม้ให้สวยงามเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของไทย แต่เดิมเป็นที่นิยมกันในสังคมเจ้านายชั้นสูงเท่านั้น แต่ปัจจุบันจะพบเห็นในร้านอาหารชั้นกลางขึ้นไปจนถึงภัตตาคาร โรงแรม จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา การไม่ตกแต่งจานผลไม้กลับเป็นเรื่องผิดปกติ กลายเป็นร้านอาหารที่ไม่มีระดับไป การตกแต่งผลไม้เป็นการแกะสลักและตกแต่งให้ผลไม้สวยงามไม่ช้ำ น่ารับประทาน ซึ่งจะจัดเป็นรูปลักษณ์อย่างไรนั้น สุดแต่ความปรารถนาของผู้จัด สุดแต่ความปรารถนาของผู้จัด ตามรสนิยมของสังคมนั้นๆ ฉะนั้นความต้องการบุคลากรในด้านนี้จึงเพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้สนใจ เข้าศึกษาทั้งในหลักสูตรปกติของวิทยาลัย และหลักสูตรพิเศษเพื่อหวังผลในระยะสั้น เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือตกแต่งจานในโอกาสพิเศษ
โดย:   อาจารย์โสภาพรรณ อมตะเดชะ
หมวด: งานฝีมือ 
ปกแข็ง / 141 หน้า 
จัดพิมพ์: บริษัท ศรีสยามการพิมพ์
ปีที่พิมพ์:    2533
ขนาด: กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี
 
/* Products stats */