หนังสือเก่า lungkitti.com

พระกำลังแผ่นดิน

SOLD OUT
หนังสือพระกำลังแผ่นดิน ถูกเรียบเรียงขึ้น บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอันประกอบไปด้วยประวัติการสร้าง ภาพถ่ายพระกำลังแผ่นดิน และใบพระราชทานประกอบคำอธิบาย
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 016647

รายละเอียดสินค้า พระกำลังแผ่นดิน

  หนังสือพระกำลังแผ่นดิน ถูกเรียบเรียงขึ้น บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอันประกอบไปด้วยประวัติการสร้าง ภาพถ่ายพระกำลังแผ่นดินและใบพระราชทานประกอบคำอธิบาย ที่นับวันจะหาดูได้ยากเพราะสร้างในจำนวนจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทสัมภาษณ์บุคคลที่ผูกพันและมีประสบการณ์กับพระกำลังแผ่นดินที่เชื่อถือได้หลายท่านในหลายทัศนะที่น่าสนใจ
  หนังสือ พระกำลังแผ่นดิน เล่มนี้ คณะผู้จัดทำได้ค้นคว้า เรียบเรียง และนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับพระกำลังแผ่นดินมาโดยละเอียด เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้อ่านที่ต้องศึกษาในแง่มุมของพระเครื่องบูชา หรือในแง่มุมของสาระต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี
โดย : ชายเดียว พัฒนาสุวรรณ
หมวด : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกแข็ง / 132 หน้า (มีแจ็คเก็ต)
จัดพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัก (มหาชน)
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2541
ขนาด : กว้าง 26.3 ซ.ม. ยาว 26.3 ซ.ม. 
สภาพ : ดี