หนังสือเก่า lungkitti.com

จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง รามเกียรติ์

SOLD OUT
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ เป็นภาพวาดบนฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องราวในมหากาพย์วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ อยู่บริเวณระเบียงคดรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 016609

รายละเอียดสินค้า จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง รามเกียรติ์

  เนื่องในโอกาสที่จะมีงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2525 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้จัดพิมพ์สมุดภาพ “จิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกียรติ์รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม” จำนวน 3000 เล่ม เพื่อเป็นการสนับสนุนการเฉลิมฉลองการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีอายุครบ 200 ปี 
  จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ เป็นภาพวาดบนฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องราวในมหากาพย์วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ อยู่บริเวณระเบียงคดรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีจำนวนทั้งสิ้น 178 ห้อง สร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยมีการเขียนซ่อมแซมเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้บูรณะในโอกาสครบรอบ 100 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ในการนี้ได้ทรงพระนิพนธ์โคลงประกอบภาพไว้จำนวนแปดห้อง เป็นโคลง 224 บท
โดย คำบรรยายภาษาไทย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล
  คำบรรยายภาษาอังกฤษ Mr. Charles S. Rice 
  คำบรรยายภาษาฝรั่งเศส Mme. Janine J. Grey
หมวด: อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
ปกแข็ง / - หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ รุ่งศิลป์การพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่: 3
ปีที่พิมพ์: 2538
ขนาด: กว้าง 27.5 ซ.ม. ยาว 32 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิ