หนังสือเก่า lungkitti.com

บันทึกการสำรวจและบุกเบิกในแดนสยามพระวิภาคภูวดล


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 016567

รายละเอียดสินค้า บันทึกการสำรวจและบุกเบิกในแดนสยามพระวิภาคภูวดล

 
  การเดินทางสำรวจครั้งแรกใน ค.ศ. 1881 จนกระทั่ง ค.ศ. 1893 โดยเรียบเรียงตามลำดับเวลา สอดแทรกตำนานและการพรรณนาภูมิประเทศ หรือรายละเอียดปลีกย่อย 
  นาวาอากาศโทหญิง สุมาลี วีระวงศ์ ได้แปลจากต้นฉบับ (Surveying and Exploring in Siam) ที่ราชภูมิศาสตร์สมาคมของอังกฤษ จัดพิมพ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1901 ผลงานแปลนี้ได้นำลงตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในวารสารแผนที่ฉบับพิเศษฉลองครบรอบ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปี 2525
โดย : Mr. James Fitzroy McCarthy
แปลโดย: น.ท. หญิง สุมาลี วีระวงศ์ 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน / 214 หน้า 
โรงพิมพ์: กรมแผนที่ทหาร
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2533
ขนาด: กว้าง 16.5 ซ.ม. ยาว 22.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้