หนังสือเก่า lungkitti.com

ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง มโหสถชาดก

฿300.00
หมวดหนังสือ: วรรณคดีไทย
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : วรรณคดีไทย-นิทาน-ชาดก
  • รหัสสินค้า : 016444

รายละเอียดสินค้า ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง มโหสถชาดก

  “ทศชาติชาดก” เป็นเรื่องชาดก 10 ชาติ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ในชาติที่ 11 เป็นพระพุทธเจ้า ในการจัดพิมพ์แบ่งหนังสือเป็น 2 เล่ม คือ
“ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง” บำเพ็ญปัญญาบารมี 5 ชาติแรกได้แก่ ชาดกที่ 1 “เตมิยชาดก” ชาดกที่ 2 “มหาชนกชาดก” ชาดกที่ 3 “สุวรรณสามชาดก” ชาดกที่ 4 “เนมิราชชาดก” ชาดกที่ 5 “มโหสถชาดก”
“เวสสันดรชาดก” บำเพ็ญปัญญาบารมี 5 ชาติ ได้แก่ ชาดกที่ 6 “ภูริทัตชาดก” ชาดกที่ 7 “จันทกุมารชาดก” ชาดกที่ 8 “พรหมนารทชาดก” ชาดกที่ 9 “วิธุรชาดก” ชาดกที่ 10 “เวสสันดรชาดก” 
  มโหสถชาดก ชาดกลำดับที่ 5 เป็นชาติที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีที่แก่กล้า ให้ข้อคิด สะท้อนปัญหาในแต่ละปัญหาชัดเจน แม้ในชาตินี้ มโหสถจะไม่ได้ออกบวชเช่นพระชาติอื่นๆ แต่ได้ทำปาหนะคือ การละกิเลสทางใจซึ่งเป็นเนกขัมมะทางใจ ส่วนบรรพชาเป็นการละกิเลสทางกาย ได้แก่ เตมียชาดก มหาชาดก สุวรรณสาม และเนมิราช ล้วนออกบวชหรือทรงมหาภิเนษกรมณ์ทุกชาติ ถ่ายทอดเรื่องราวพร้อมภาพจิตรกรรมฝาผนังในแต่ละยุคแต่ละสมัย
โดย : นิดดา หงส์วิวัฒน์ 
หมวด : วรรณคดีไทย/นิทาน-ชาดก
ปกอ่อน / 248 หน้า (พิมพ์เป็นเล่ม 4 สี พร้อมภาพจิตรกรรมฝาผนังจากวัดต่างๆประกอบ)
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ แสงแดดเพื่อนเด็ก
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2551
ขนาด : กว้าง ซ.ม. ยาว ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้