หนังสือเก่า lungkitti.com

สามัคคีเภทคำฉันท์และกวีนิพนธ์ของชิต บุรทัต

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือดี 100 เล่มที่ควรอ่าน
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 100 เล่ม ที่ควรอ่าน
  • รหัสสินค้า : 016395

รายละเอียดสินค้า สามัคคีเภทคำฉันท์และกวีนิพนธ์ของชิต บุรทัต

 
  "สามัคคีเภทคำฉันท์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน ประเภทกวีนิพนธ์และบทละคร โดยมีลักษณะเด่นคือเป็นกวีที่มีความงดงาม ใช้ถ้อยคำอย่างละเมียดละไม โอ่อ่าอลังการในการใช้แบบแผนฉันทลักษณ์ของกาพย์และฉันท์......สำนักพิมพ์ได้พยายามรวมมาจากส่วนหนึ่ง อันเป็นงานเขียนของ ชิต บุรทัต ซึ่งเป็นกวีที่มีชื่อเสียงเป็นเอกในการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ มีผลงานปรากฏอยู่เป็นจำนวนมาก ..."
โดย: ชิต บุรทัต
หมวด: หนังสือดี 100 เล่มที่ควรอ่าน 
ปกอ่อน / 72 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์: 2520
ขนาด: กว้าง13 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ 
 
/* Products stats */