หนังสือเก่า lungkitti.com

รื่นรมย์ชมรัตนโกสินทร์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: กาพย์/โคลง
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กาพย์-โคลง-กลอน-ฉันท์-ร่าย-ลิลิต-บทละคอน
  • รหัสสินค้า : 016278

รายละเอียดสินค้า รื่นรมย์ชมรัตนโกสินทร์

       เรื่อง “รื่นรมย์รัตนโกสินทร์” นี้ ประพันธ์ด้วยกลอนสุภาพจำนวน 101 บท ผู้นิพนธ์ คือท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ได้สร้างตัวละคร ผูกเป็นเรื่องราวให้น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นสภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน มุ่งให้เยาวชนได้อ่านเพื่อตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทุกพระองค์ และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขสภาพที่กำลังเสื่อมโทรมในปัจจุบันให้ดีขึ้น
หมวด: กาพย์/โคลง
ปกอ่อน / 204 หน้า 
จัดพิมพ์: พิมพ์ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่:    2
ปีที่พิมพ์:    2538
ขนาด: กว้าง 24 ซ.ม. ยาว 22 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ 
/* Products stats */