หนังสือเก่า lungkitti.com

สาระสังเขปผลงานของศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

฿200.00
หมวดหนังสือ: ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
  • รหัสสินค้า : 016114

รายละเอียดสินค้า สาระสังเขปผลงานของศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

       หนังสือ สาระสังเขปผลงานของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และผลงานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับท่านนี้ เป็นผลงานวิจัยที่สถาบันไทยคดีศึกษาได้ให้ความสนับสนุน หนังสือนี้เป็นสาระสังเขปข้อเขียนของท่านอาจารย์ป๋วย และผลงานของผู้คนอีกมากหลายที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งที่เป็นเอกสารที่ตีพิมพ์และมิได้ตีพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนความคิดเห็นที่อยู่สื่อชนิดอื่น เช่น เทปบันทึกเสียง และวิดิทัศน์ เป็นต้น เนื้อความในสาระสังเขปแบ่งเป็นประเด็นใหญ่ๆ 8 ประเด็นคือ เรื่องของท่านอาจารย์เองในบทบาทต่างๆ เช่น เป็นเสรีไทย เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น เรื่องทางเศรษฐศาสตร์ด่านต่างๆ การเมืองหารปกครอง การศึกษา ศาสนาและจริยธรรม คำไว้อาลัยสุนทรพจน์ และเรื่องอื่นๆ
โดย:   สุจิตรา อุตมวาทิน / พูนสุข ปริวัตรวรวุฒิ
หมวด:  ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
ปกอ่อน / 552 หน้า 
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:    2531
ขนาด: กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26.5 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / รูปเล่มเดิม / สันปกขาดเล็กน้อย