หนังสือเก่า lungkitti.com

ไตรภูมิพระร่วง / พระญาลิไทย

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: วรรณคดีไทย/นิทาน-ชาดก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณคดีไทย-นิทาน-ชาดก
  • รหัสสินค้า : 016108

รายละเอียดสินค้า ไตรภูมิพระร่วง / พระญาลิไทย

  เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณคดีทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่และสำคัญเล่มหนึ่งของไทย อายุกว่า 600 ปี แต่งขึ้นโดยพญาลิไทย (พระมหาธรรมราชาที่ 1) พระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย นับเป็นหนังสือเก่าครั้งกรุงสุโขทัย ได้ตีพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสานศรีใส และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพศรีสอาด เมื่อ พ.ศ. 2455 พิมพ์ครั้งที่สอง สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จำหน่าย เมื่อ พ.ศ. 2498 พิมพ์ครั้งที่สามองค์การค้าคุรุสภาพิมพ์จำหน่าย เมื่อ พ.ศ. 2503 การพิมพ์ครั้งนี้จึงนับเป็นการพิมพ์ที่สี่
  สารบาญ
  - บานแพนก
  - เตภูมิกถา
  - นรกภูมิ
  - อสุรกายภูมิ
  - มนุสสภูมิ
โดย: กรมศิลปากร
หมวด: วรรณคดีไทย/นิทาน-ชาดก
ปกแข็ง / 327 หน้า 
สำนักพิมพ์: คลังวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ : 4
ปีที่พิมพ์: 2509
ขนาด: กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 18.8 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้