lungkitti.com หนังสือเก่า

วิมุตติรัตนมาลี (เล่ม 1)/ พระศรีวิสุทธิโสภณ


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หลักธรรม
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศาสนา-หลักธรรม-ปาฏิหาริย์
  • รหัสสินค้า : 015935

รายละเอียดสินค้า วิมุตติรัตนมาลี (เล่ม 1)/ พระศรีวิสุทธิโสภณ

      วิมุตติรัตนมาลี ว่าด้วยวิถีทางที่จะนำตนไปสู่ความหลุดพ้นจากมุขมณฑลแห่งพญามัจจุราช คือ การตัดขาดจากวัฏสงสารแล้วประเวศน์เข้าไปสู่พระมหานฤพาน
หนังสือนี้ได้รับรางวัลวรรณกรรมไทยชั้นที่ 1 ประเภท ร้อยแก้ว จากธนาคารกรุงเทพ เมื่อ พ.ศ.2515
     “วิมุตติรัตนมาลี” เพื่อชี้แจงถึงเรื่องวิมุตติธรรมความหลุดพ้นตามอนุสาสนีแห่งองค์สมเด็จพระเทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งเหล่าเมธีผู้มีปกติเห็นภัยในวัฏสงสาร ได้พากันแนะนำ และประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมานานช้าขอมลชนผู้มีปัญญาทั้งหลายจงตั้งใจศึกษาอรรถวรรณนาอันมีชื่อว่า “วิมุติรัตนมาลี” ในโอกาสต่อไปนี้ ด้วยดีเทอญฯ...
โดย :  พระศรีวิสุทธิโสภณ   
หมวด : หลักธรรม 
ปกอ่อน / 688 หน้า 
ปีที่พิมพ์ :  2515  
ขนาด : กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้