lungkitti.com หนังสือเก่า

นิตยสาร “โลกทิพย์” ฉบับที่ 288 ปีที่ 14 พ.ศ. 2538


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หลักธรรม-อิทธิปาฏิหาริย์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 015633

รายละเอียดสินค้า นิตยสาร “โลกทิพย์” ฉบับที่ 288 ปีที่ 14 พ.ศ. 2538

      นิตยสารโลกทิพย์ เดิมทีนั้นเป็นเพียงคอลัมน์หนึ่งที่ใช้หัวคอลัมน์ว่า "สิ่งศักดิ์สิทธิ์และอภินิหาร" ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร ขวัญเรือน  ต่อมาคอลัมน์ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นคอลัมน์ "โลกทิพย์" ในปี ๒๕๒๓  ต่อมา กองบรรณาธิการขวัญเรือนก็ได้รวบรวมคอลัมน์โลกทิพย์จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขึ้น ปี ๒๕๒๕ อันเป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี โดย คะนอง เนินอุไร (อานนท์ เนินอุไร) เป็นโลกทิพย์ฉบับรวมเล่ม ออกวางตลาดเป็นรายเดือน เล่มที่ ๑ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น รายปักษ์ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๒๖ ฉบับที่ ๑๘
โดย: พนิดา ชอบวณิชชา
หมวด : หลักธรรม-อิทธิปาฏิหาริย์ 
ปกอ่อน / 150 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ศรีสยามการพิมพ์  
ขนาด : กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 25.8 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้