lungkitti.com หนังสือเก่า

ตำราจารึกหมอนวดวัดโพธิ และฤๅษีดัดตน

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ตำรายา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 015623

รายละเอียดสินค้า ตำราจารึกหมอนวดวัดโพธิ และฤๅษีดัดตน

  คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2547 พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักด์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระอุดรคณารักษ์
  ในการนี้ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “ตำราจารึกหมอนวดวัดโพธิและฤๅษีดัดตน” เป็นมุทิตาจิต
โดย : พระธรรมปัญญาบดี (เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน) 
หมวด : ตำรายา
ปกอ่อน / (27) หน้า และ “ตำราจารึกหมอนวดวัดโพธิและฤๅษีดัดตน” 
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์ บรัษัท สหธรรมิก จำกัด
ปีที่พิมพ์ : 2547
ขนาด : กว้าง 18.8 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้ / รูปเล่มเดิม