lungkitti.com หนังสือเก่า

รายงานผลการศึกษาชนิดของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆของประเทศไทยทางชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ฉบับที่ 1


฿300.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 015546

รายละเอียดสินค้า รายงานผลการศึกษาชนิดของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆของประเทศไทยทางชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ฉบับที่ 1

      ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงทะเลนั้น มีสิ่งสำคัญที่จะต้องทำควบคู่กันไปคือการศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูลต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ งานของสถานีประมงทะเล (ภูเก็ต) จังหวัดภูเก็ต นอกเหนือจากการสำรวจแหล่งประมง การศึกษาชีวประวัติของสัตว์น้ำบางชนิด แล้วก็คือการจัดทำอนุกรมวิธานหรือการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆของประเทศไทยทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญมากอย่างหนึ่ง เพราะจะได้นำความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงทะเลได้ถูกต้อง
โดย:   นายเจริญ จิระสถิต (นักวิชาประมงโท รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสถานีประมงทะเล (ภูเก็ต) จังหวัดภูเก็ต)
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปกอ่อน /  140 หน้า 
ปีที่พิมพ์:    2510
ขนาด: กว้าง 20.5 ซ.ม. ยาว 26.5 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / รูปเล่มเดิม / มีคราบเหลือง