lungkitti.com หนังสือเก่า

จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนิรประพาศทวีปยุโรป ครั้งที่ ๒


฿600.00
หมวดหนังสือ(02): สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 015495

รายละเอียดสินค้า จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนิรประพาศทวีปยุโรป ครั้งที่ ๒

  จัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึก “ปิยมหาราชานุสรณ์” พุทธศักราช ๒๕๔๘
  จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรประพาศทวีปยุโรป ครั้งที่ 2 รัตนโกสินทรศก 125-126 / นายพันเอก หม่อมนเรนทรราชา.(ผู้จดบันทึก) จัดพิมพ์ด้วยวิธีการ “สแกนต้นฉบับดั้งเดิม”ดังนั้นจึงยังคงรักษา ตัวอักษร วิธีตัดอักษร วิธีสะกดคำ ตามต้นฉบับเดิมทุกประการ จึงหวังว่าการพิมพ์เผยแพร่หนังสือเรื่องนี้ จักเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า เป็นเอกสารสำหรับใช้อ้างอิงได้ต่อไป
โดย: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวด: สารคดีประวัติศาสตร์ 
ปกอ่อน / 442, 454 หน้า 
สำนักพิมพ์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2847,2548
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 20.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้