หนังสือเก่า lungkitti.com

นิยตสาร FINE ART Volume 4 No. 30

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ศิลปะ
เหลือ -1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 015482

รายละเอียดสินค้า นิยตสาร FINE ART Volume 4 No. 30

  นิยตสาร FINE ART นำเสนอบทความทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์( Visual Art ) ซึ่งประกอบด้วยจิตรกรรม ,ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ภาพถ่าย, ศิลปะไทย, ศิลปะแนวคอนเซ็ปชวล, ศิลปะสื่อประสมจัดวาง รวมถึงข่าวสารทางศิลปะทั้งในและต่างประเทศ นิตยสาร FINE ART นำเสนอรูปภาพ ผลงานทางศิลปะประกอบกับบทความ ให้มีปริมาณมากเพียงพอ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นรายละเอียดในผลงานศิลปะ ได้อย่างชัดเจน ต่อเนื่องและครบถ้วน
โดย : ธวัชชัย สมคง 
หมวด : ศิลปะ
ปกอ่อน/ 128 หน้า 
จัดพิมพ์ : เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด
ปีที่พิมพ์ : 2550
ขนาด : กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 27.5 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้