lungkitti.com หนังสือเก่า

100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร


฿300.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 015387

รายละเอียดสินค้า 100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

     100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใช้ศึกษาภารกิจที่ดำเนินมาในอดีต พิจารณาวางแนวทางสำหรับปรับปรุงและสร้างสรรค์ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน สถาบัน ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยเสริมความเข้าใจ ในการติดต่อประสานงาน และเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าของการอนุรักษ์ สืบสาน จรรโลง และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติให้คงอยู่อย่างสง่างามสืบไปเป็นนิรันดร์
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปกอ่อน / 200 หน้า
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:    2554
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้