lungkitti.com หนังสือเก่า

พระประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือดีราคาย่อมเยา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 22 หนังสือดีราคาย่อมเยา
  • รหัสสินค้า : 015246

รายละเอียดสินค้า พระประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพนี้เป็นเรื่องที่แสดงถึงความรักชาติบ้านเมือง และความแกล้วกล้าของวีรบุรุษไทย ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยต่อไป
โดย: พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หมวด: หนังสือดีราคาย่อมเยา
ปกอ่อน / 175 หน้า
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์: 2534
ขนาด: กว้าง ซ.ม. ยาว ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้