lungkitti.com หนังสือเก่า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์


฿250.00
หมวดหนังสือ: หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 015031

รายละเอียดสินค้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

       ในวโรกาสพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม พุทธศักราช 2523 ได้ทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนผู้มีความดีความชอบบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาตามสมควรแก่ฐานานุรูป 
          จัดพิมพ์เนื่องในพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสายงาน มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ วัดสุทัศนเทพวราราม  10 พฤษภาคม 2523 
โดย:  มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
หมวด:  หนังสือที่ระลึก
ปกอ่อน/ - หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  ส. ศิลป (2521) จำกัด
ปีที่พิมพ์:   2523 
ขนาด: กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26.2 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์