lungkitti.com หนังสือเก่า

พฤกษนิยาย / ส.พลายน้อย


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: วรรณกรรมเก่า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมเก่า
  • รหัสสินค้า : 015006

รายละเอียดสินค้า พฤกษนิยาย / ส.พลายน้อย

       “พฤกษนิยาย”  คือการรวมเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ที่มีปรากฏในวรรณคดี ประวัติศาสตร์ ตลอดจนนิยายปรัมปรา ความเชื่อถือต่าง ๆ เท่าที่จะค้นพบหลักฐาน ฉะนั้นเรื่องราวที่กล่าวถึงจึงกว้างขวาง จะอ่านเพื่อความสนุกหรือเพื่อเป็นความรู้ก็ได้
โดย:  ส.พลายน้อย 
หมวด:  วรรณคดีไทย/นิทาน-ชาดก
ปกอ่อน / 618 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา
พิมพ์ครั้งที่:  1  
ปีที่พิมพ์:    2513
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21.3 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / รูปเล่มเดิม