หนังสือเก่า lungkitti.com

โน้ตเพลงไทย เล่ม ๑ Thai Classical Music Book I

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณคดีไทย-นิทาน-ชาดก
  • รหัสสินค้า : 014757

รายละเอียดสินค้า โน้ตเพลงไทย เล่ม ๑ Thai Classical Music Book I

  โน้ตเพลงไทย เล่ม ๑ พร้อมด้วยคำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กรมศิลปากรจัดพิมพ์พิมพ์ เพื่อรักษาศิลปะสำคัญของชาติไว้มิให้เสื่อมศูนย์ผันแปรไปแล้ว ยังเป็นการเผยแผ่วิชาดนตรีของไทยออกไปในหมู่ประชาชนผู้สนใจให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้นอีกด้วย
โดย: กรมศิลปากร
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปกอ่อน/ 235 หน้า 
จัดพิมพ์: กรมศิลปากร
พิมพ์ครั้งที่: 1 (2,000 เล่ม)
ปีที่พิมพ์: 2505
ขนาด: กว้าง ซ.ม. ยาว ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / รูปเล่มเดิม / มีลายเซ็นต์ ครูแสวง วิเศษสุด (อดีตผู้บังคับบัญชาหมวดดนตรีไทย กองดุริยางค์ทหารเรือ)