lungkitti.com หนังสือเก่า

สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. 2525


฿200.00
หมวดหนังสือ: หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 014644

รายละเอียดสินค้า สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. 2525

         พุทธศักราช 2525 เป็นปีมหามงคลสมัยครบรอบ 200 ปี แห่งการประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และการสถาปนากรุงเทพมหานครฯ เป็นราชธานี ตลอดระยะเวลาอันยาวนานต่อเนื่องกันนี้ บ้านเมืองไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้วิวัฒนาการมาด้วยความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ผ่านพ้นภัยพิบัติต่าง ๆ ร่มเย็นเป็นสุขมาด้วยพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ รัฐบาลและประชาชนชาวไทยจึงแสดงกตเวทิตาคุณด้วยการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ขึ้นโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ โดยร่วมกันประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  พระราชพิธีและงานสมโภชต่าง ๆ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 21 เมษายน 2525 
โดย:   อาจารย์ประพันธ์  ตรีณรงค์
หมวด:  หนังสือที่ระลึก  
ปกอ่อน / 120 หน้า (ไม่รวมภาพประกอบ)
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์อุดมศึกษา
พิมพ์ครั้งที่:  -  
ปีที่พิมพ์: 2525   
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้