lungkitti.com หนังสือเก่า

วรรณคดีไทย รามเกียรติ์ (เล่ม 3)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: วรรณคดีไทย
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : วรรณคดีไทย-นิทาน-ชาดก
  • รหัสสินค้า : 014616

รายละเอียดสินค้า วรรณคดีไทย รามเกียรติ์ (เล่ม 3)

  รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของไทย โดยมีต้นเค้าจากวรรณคดีอินเดีย คือมหากาพย์รามายณะที่ฤๅษีวาลมีกิ ชาวอินเดีย แต่งขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต เชื่อว่าน่าจะเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ จากอิทธิพลของลัทธิพราหมณ์ฮินดู โดยแฝงไว้ซึ่งคติยกย่องพระมหากษัตริย์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอวตารของพระวิษณุ เนื้อเรื่องและสำนวนกลอน ในเรื่องรามเกียรติ์มีความไพเราะ มีคติสอนและแง่คิดในด้านต่าง ๆ อยู่เป็นอันมาก สอดแทรกเอาไว้ตลอดทั้งเรื่อง ตามหลักนิยมของอินเดียในเนื้อเรื่อง
  รามเกียรติ์ ของไทยนั้น มีมาแต่สมัยอยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ทรงพระราชนิพนธ์สำหรับให้ละครหลวงเล่น ปัจจุบันมีอยู่ไม่ครบ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมีมาแต่เดิมให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ
โดย: พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
หมวด: วรรณคดีไทย
ปกแข็ง / - หน้า (มีภาพประกอบ)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ คุรุสภา
พิมพ์ครั้งที่: -
ปีที่พิมพ์: 2494 
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 25.4 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ / รูปเล่มเดิม