หนังสือเก่า lungkitti.com

ลายสือสยาม / ส. ศิวรักษ์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: รวมนักเขียน / ส. ศิวรักษ์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ส.ศิวรักษ์
  • รหัสสินค้า : 014537

รายละเอียดสินค้า ลายสือสยาม / ส. ศิวรักษ์

         ลายสือสยาม หรือบทความหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ของ ส. ศิวรักษ์ ที่เขียนแต่กลับจากประเทศอังกฤษจนปัจจุบัน (พ.ศ. 2505-2510) พร้อมด้วยคำนำของ นายดิเรก ชัยนาม
         บทความต่าง ๆ ที่นำมาตีพิมพ์ในเล่มนี้ ประมวลข้อเขียนต่าง ๆ ที่เคยลงพิมพ์อยู่ตามหนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือพิมพ์รายคาบ รายสะดวกอื่น ๆ ตั้งแต่ปี 2505 เป็นต้นมา ทั้งนี้โดยไม่รวมเรื่องแปล หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่โดยตรงในทางต่อเนื่องจากเรื่อง “มาพูดภาษาไทยกันดีกว่า”เพราะเล่มนั้นแสดงทัศนคติ แต่ต้น จนไปเขียนหนังสืออยู่เมืองอังกฤษ  เล่มนี้เป็นเล่มแสดงความคิดความอ่านในระยะต่อแต่กลับจากอังกฤษ.
โดย:  ส. ศิวรักษ์ 
หมวด:  รวมนักเขียน / ส. ศิวรักษ์
ปกแข็ง /  หน้า (มีแจ็คเก็ต)  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:    2510
ขนาด: กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 18.7 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / รูปเล่มเดิม