lungkitti.com หนังสือเก่า

ศิลปะการผูกมิตรและสร้างอนาคต / วิสันต์ บัณฑะวงศ์

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: จิตวิทยา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : จิตวิทยา - ปรัชญา -บทกวี
  • รหัสสินค้า : 014532

รายละเอียดสินค้า ศิลปะการผูกมิตรและสร้างอนาคต / วิสันต์ บัณฑะวงศ์

  มนุษย์สัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา ในการที่จะดำรงชีวิต อยู่ในสังคม เพื่อที่จะจรรโลงชีวิตของตนเองให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ หนังสือเบเล่มหนักไปทางจิตวิทยาและแนวทางตลอดทั้งกลวิธีต่าง ๆ อันที่จะดำเนินชีวิตให้บรรลุไปถึงความสำเร็จ
โดย: วิสันต์ บัณฑะวงศ์
หมวด: จิตวิทยา 
ปกแข็ง / 356 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักงาน หอสมุดกลาง 09 / ป. พิศนาคะ การพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่: - 
ปีที่พิมพ์: 2521  
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / รูปเล่มเดิม