lungkitti.com หนังสือเก่า

เรื่องตามเสด็จอเมริกา จดหมายถึงเพื่อน / หม่อเจ้าวิภาวดี รังสิต


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 014485

รายละเอียดสินค้า เรื่องตามเสด็จอเมริกา จดหมายถึงเพื่อน / หม่อเจ้าวิภาวดี รังสิต

  เรื่องตามเสด็จอเมริกา จดหมายถึงเพื่อน โดย หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต ทรงเขียนขึ้นในลักษณะจดหมายเล่าเรื่องถึงเพื่อน ทรงบรรยายเหมือนกับการบันทึกเรื่องการตามเสด็จไปยังที่ต่าง ๆ อย่างละเอียด ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ.2503
โดย: หม่อเจ้าวิภาวดี รังสิต
หมวด: สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง / 307 หน้า (มีแจ็คเก็ต) มีภาพประกอบ
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ รวมสาส์น
พิมพ์ครั้งที่: -
ปีที่พิมพ์: 2514 
ขนาด: กว้าง 14.8 ซ.ม. ยาว 21.3 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / รูปเล่มเดิม