lungkitti.com หนังสือเก่า

จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดปทุมวนาราม


฿1000.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 014373

รายละเอียดสินค้า จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดปทุมวนาราม

        วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (วัดสระปทุม) อยู่บนถนนพระรามที่ ๑  สร้างเมื่อรัชกาลที่ ๔ คู่กับพระราชอุทยานสำหรับพักผ่อนพระราชอริยบทนอกพระนคร ที่เรียกกันว่า สระปทุม วัดนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงนิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาครองวัด  
        จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดปทุมวนาราม เรื่องที่นำมาเขียน มิได้เกี่ยวกับเรื่องราวในพุทธประวัติหรือทศชาดก แต่เป็นการเขียนภาพโดยอิงเรื่องราวจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง ศรีธนญชัย หรือ เชียงเมี่ยง ซึ่งนับว่าถูกแก่กาลเทศะ และวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดประทุมวนาราม อีกทั้งเรื่องศรีธนญชัยยังเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยและคนลาว  เพราะชุมชนโดยรอบในสมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวล้านช้างซึ่งถูกกวาดต้อนมาครั้งปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์   จิตรกรจึงสามารถใช้นิทานเรื่องนี้  เป็นสื่อถ่ายทอดคติธรรมและความเพลิดเพลินแก่ชุมชนได้ จึงอาจถือได้ว่าการเขียนเรื่องศรีธนญชัยนี้เป็นภาพจิตรกรรมเพื่อชุมชนได้อีกนัยหนึ่ง
โดย:  น. ณ ปากน้ำ   
แปลโดย:  อาภัสรา จารุภา
หมวด:  หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง / 152 หน้า (มีแจ็คเก็ต)  
จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
พิมพ์ครั้งที่: 1 (1,000 เล่ม)   
ปีที่พิมพ์:  2539  
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 28.8 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / รูปเล่มเดิม