lungkitti.com หนังสือเก่า

ปิยมหาราชชานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐


฿250.00
หมวดหนังสือ: หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 014243

รายละเอียดสินค้า ปิยมหาราชชานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

  การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก “ปิยมหาราชานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐” เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานเห็นสมควรให้จัดพิมพ์ พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “เรื่องเสดจประพาสแหลมมลายู” เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๗, ๑๒๐ รวม ๔ คราว ซึ่งเป็นหนังสือที่พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้จัดพิมพ์เป็นของพระราชทานในงานพระเมรุพระศพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดาราศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา โดยโปรดเกล้าฯให้กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ ตรวจฉบับและพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายทรงแจกในงานพระเมรุท้องสนามหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ 
โดย: สมาคมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หมวด: หนังสือที่ระลึก 
ปกอ่อน / หน้า 
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์เดือนตุลา
พิมพ์ครั้งที่: 1  
ปีที่พิมพ์: 2550  
ขนาด: กว้าง 16.5 ซ.ม. ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / ปกหลังมีรอยพับ