lungkitti.com หนังสือเก่า

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร


฿350.00
หมวดหนังสือ: อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 014240

รายละเอียดสินค้า วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

    หนังสือวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองอาคารเจ้าพระยานิกรบดินทร  ณ วัดกัลยาณมิต วรมหาวิหาร วันพุธที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
     เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตร ว่าที่สมุหนายก ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งแต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีภิกษุจีนพำนักอยู่ และเรียกกันต่อมาว่า “หมู่บ้านกุฎีจีน” สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” 
และทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ 
พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต ด้วยมีพระประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่า คือมีพระโตอยู่นอกกำแพงเมือง อย่างเช่น “วัดพนัญเชิง”
โดย:  วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร 
หมวด:  อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
ปก แข็ง / 179 หน้า 
พิมพ์ที่: บริษัทอมริทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์: 2553   
ขนาด: กว้าง 23.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้