lungkitti.com หนังสือเก่า

ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 014126

รายละเอียดสินค้า ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ

ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ รูปแบบความเป็นครูผู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย และสร้างสรรค์นาฏศิป์ไทย
      อาจารย์เสรี หวังในธรรม ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งผู้อำนวยการกองการสังคีตอยู่เป็นเวลานานปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ท่านได้บริหารราชการด้วยความสามารถจนงานในหน้าที่รุดหน้าไปเป็นอย่างดี สร้างชื่อเสียงให้แก่กรมศิลปากรเป็นอันมาก งานสำคัญในหน้าที่ที่รับผิดชอบดังกล่าว ได้แก่ การจัดการแสดงในวโรกาสและโอกาสสำคัญต่างๆ ของชาติ การนำคณะนาฏศิลป์ไทยไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในต่างประเทศหลายครั้ง และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในการส่เงสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
            จากเกียรติประวัติดังกล่าว ทำให้ท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
โดย: นายไพโรจน์ ทองคำสุก (กรมศิลปากร พิมพ์เผยแพร่)
หมวด:   หนังสือที่ระลึก 
ปกแข็ง / 341  หน้า 
สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์:  2548
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม.  ยาว 28.8 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี