lungkitti.com หนังสือเก่า

สิรินธร

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 014117

รายละเอียดสินค้า สิรินธร

  งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๓๖ พรรษา 
จัดโดย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาคใต้ วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หมวด: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกอ่อน / 130 หน้า 
สำนักพิมพ์: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด
ปีที่พิมพ์: 2536
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้