lungkitti.com หนังสือเก่า

ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสังคม


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ประวัติศาสตร์ - การเมือง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 014064

รายละเอียดสินค้า ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสังคม

      หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นความรู้เกี่ยวกับสังคมที่เราทุกคนอาศัยอยู่ตลอดชีวิต ไม่ได้เขียนเฉพาะเจาะจงให้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา ดังนั้นผู้ที่สนใจในเรื่องกลไกของสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องศึกษาวิชาสังคมวิทยาอยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ ความเข้าใจของสังคมมนุษย์เป็นศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบโรงเรียนและสถานบัน จะพบคำตอบในหนังสือ "กลไกของสังคม" ที่อ่านสะดวกเข้าใจง่ายด้วยภาษา สำนวนและตัวอย่างจากประสบการณ์ที่คุ้มเคย อธิบายตามหลักวิชาการสากลของสังคมวิทยาแต่ไม่ใช่เนื้อหาและศัพย์แสงต่างด้าว
โดย:  พัทยา สายหู
หมวด:  ประวัติศาสตร์ - การเมือง    
ปกอ่อน / 278  หน้า 
สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
พิมพ์ครั้งที่: 2    
ปีที่พิมพ์:  2517
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม.  ยาว 18 ซ.ม. 
สภาพ:     พอใช้