หนังสือเก่า lungkitti.com

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ (4 จบ) เล่มวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (หมวดบันเทิงคดี)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: วรรณคดีไทย<br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณคดีไทย-นิทาน-ชาดก
  • รหัสสินค้า : 013893

รายละเอียดสินค้า บทละครเรื่องรามเกียรติ์ (4 จบ) เล่มวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (หมวดบันเทิงคดี)

  หนังสือวรรณคดี กวีนิพนธ์ เป็นหนังสือมีค่ายิ่งแก่การศึกษาค้นคว้า เนื่องจากเป็นเรื่องราวบรรยายความสะเทือนอารมณ์และความซาบซึ้งใจของกวีที่สะท้อนเหตุการณ์ในอดีตให้เราได้ทราบ วรรณกรรมเก่าๆให้ความรู้แก่คนปัจจุบันอย่างมากในแง่ปรัชญาสังคม นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างการใช้ภาษาที่ดีถึงขั้นวรรณศิลป์ความงามของวรรณกรรมเหล่านี้ อาจพิสูจน์ได้โดยมีกาลเวลาเป็นเครื่องชี้ เพราะหากไม่ดีงามซาบซึ้งใจแล้วคงพ้นไปจากความทรงจำในเวลาไม่ช้านัก วรรณกรรมเก่าที่ปรากฎอยู่จนทุกวันนี้จึงเป็นของมีคุณค่าแก่การรวบรวมเผยแพร่
โดย: กรมศิลปากร
หมวด: วรรณคดีไทย 
ปกแข็ง / 544, 582, 591, 583 หน้า 
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สยามบรรณาคาร
พิมพ์ครั้งที่: 9
ปีที่พิมพ์: 2540
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม. ยาว 22 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ (4 จบ) เล่มวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (หมวดบันเทิงคดี)