หนังสือเก่า lungkitti.com

เพชรพระอุมา* ( 3 ภาค 53 เล่มจบ) / พนมเทียน

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: รวมนักเขียน
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พนมเทียน
  • รหัสสินค้า : 013822

รายละเอียดสินค้า เพชรพระอุมา* ( 3 ภาค 53 เล่มจบ) / พนมเทียน

  เพชรพระอุมา เป็น นวนิยายแนวผจญภัยที่มีขนาดความยาวมากที่สุดในประเทศไทย และนับว่าเป็นนวนิยายที่มีความยาวมากที่สุดในโลก บทประพันธ์โดย พนมเทียน ซึ่งเป็นนามปากกาของนายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ และตีพิมพ์ต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์รายวัน ใช้ระยะเวลาในการประพันธ์ยาวนานกว่า 25 ปี
  เพชรพระอุมาได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์ผ่านฟ้าพิทยา ในรูปแบบของพ็อคเก็ตบุ๊คจำนวน 98 เล่ม และฉบับรวมเล่มจำนวน 22 เล่ม แบ่งเป็น
  - เพชรพระอุมา ตอนไพรมหากาฬ ฉบับรวมเล่ม จำนวน 4 เล่ม 
  - เพชรพระอุมา ตอนมรกตนคร ฉบับรวมเล่ม จำนวน 18 เล่ม
.......ต่อมา ได้รับการตีพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ชวนะบุตร ในปี พ.ศ. 2518 จำนวน 22 เล่ม แบ่งเป็นตอน ๆ รวมทั้งสิ้น 5 ตอน ได้แก่ 
  - เพชรพระอุมา ตอนไพรมหากาฬ จำนวน 5 เล่ม 
  - ตอน ดงมรณะ จำนวน 4 เล่ม 
  - ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร จำนวน 4 เล่ม 
  - ตอน ป่าโลกล้านปี จำนวน 5 เล่ม 
  - ตอน แงซายจอมจักรา จำนวน 4 เล่ม 
และได้รับการตีพิมพ์เพชรพระอุมาภาคสมบูรณ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์. ภายหลังจากพนมเทียนเขียนเพชรพระอุมาภาคแรกจบ โดยเริ่มเพชรพระอุมา ตอน จอมพราน ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2519 ถึง วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2525 และได้นำภาคแรกมาตีพิมพ์ซ้ำจนจบในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2527 และตีพิมพ์ภาคสามของเพชรพระอุมา ตอน มงกุฎไพร ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2533
.........สำนักพิมพ์หรรษาได้เริ่มตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2520 แบ่งเป็นสามภาคได้แก่ ภาคแรก จำนวน 24 เล่ม ภาคแรก จำนวน 24 เล่ม แบ่งเป็นตอน ๆ รวมทั้งสิ้น 6 ตอน ได้แก่
  - ตอนไพรมหากาฬ จำนวน 4 เล่ม 
  - ตอน ดงมรณะ จำนวน 4 เล่ม 
  - ตอน จอมผีดิบมันตรัย จำนวน 4 เล่ม
  - ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร จำนวน 4 เล่ม
  - ตอน ป่าโลกล้านปี จำนวน 4 เล่ม
  - ตอน แงซายจอมจักรา จำนวน 4 เล่ม
ภาคสอง ตอน จอมพราน จำนวน 15 เล่ม และ ภาคสาม ตอน มงกุฎไพร จำนวน 14 เล่ม
......เพชรพระอุมาถูกนำมาตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งโดยสำนักพิมพ์ต่าง ๆ แต่ปัจจุบัน สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม ลิขสิทธิ์โดยพนมเทียนได้รวบรวมเนื้อหาในแต่ละภาคและลดลงคงเหลือเพียงแค่ 48 เล่ม) แบ่งเป็นสองภาคคือภาคแรก จำนวน 24 เล่ม 6 ตอน และภาคสมบูรณ์ จำนวน 24 เล่ม 6 ตอน ตีพิมพ์ฉบับรวมเล่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 
โดย: พนมเทียน 
หมวด: รวมนักเขียน / พนมเทียน
ปกแข็ง / - หน้า 
สำนักที่: สำนักพิมพ์ หรรษา
พิมพ์ครั้งที่: - 
ปีที่พิมพ์: 2533 
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.3 ซ.ม. 
สภาพ: ดี / เก่าเก็บ / รูปเล่มเดิม 
 
* รายการยกเว้นส่วนลด 10%