หนังสือเก่า lungkitti.com

นิรุกติศาสตร์ ภาค ๒

฿250.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 013599

รายละเอียดสินค้า นิรุกติศาสตร์ ภาค ๒

  นิรุกติศาสตร์ เป็นวิชาที่มีขึ้นในยุโรป เมื่อกว่าร้อยปีก่อน การศึกษาภาษาของชาวยุโรป มุ่งศึกษาไปในทางไวยากรณ์ ซึ่งมีกำเนิดมาจากตำรา ไวยากรณ์ของภาษากรีกและภาษาละติน ไม่มีการวิจัยไปถึงภาษาอื่น ว่ามีรูปและลักษณะของภาษาแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพราะไปเชื่อถือกันเสียว่า ภาษาต่างๆ สืบมาจากภาษากรีกและภาษาละติน และภาษาทั้งสองนี้สืบมาจากภาษาเฮบรูอีกต่อหนึ่ง
หนังสือเรื่องนิรุกติศาสตร์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแปลของราชบัณฑิตยสถานด้วยความริเริ่มและความอนุเคราะห์ ของ ฯ พณ ฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม (นายกรัฐมลตรี)
โดย: ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน อ.ด. (กิตติมศักดิ์) ราชบัณฑิต ประเภททวรรณสิล์ป สาขาวรรณกรรมและภาษาศาสตร์ ประธานกรรมการชำระปทานุกรม อาจารย์บรรยายวิชานิรุกติศาสตร์และวรรณคดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปกอ่อน / 255 หน้า 
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2499  
ขนาด: กว้าง 17 ซ.ม. ยาว 23.2 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / รูปเล่มเดิม