หนังสือเก่า lungkitti.com

พระราชนิพนธ์ โคลง ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: กาพย์/โคลง
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กาพย์-โคลง-กลอน-ฉันท์-ร่าย-ลิลิต-บทละคอน
  • รหัสสินค้า : 013598

รายละเอียดสินค้า พระราชนิพนธ์ โคลง ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

         พระราชนิพนธ์ โคลง ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เรื่อง พาลีสอนน้อง, ทศรถสอนพระราม, ราชาสวัดิ
- โคลงพาลีสอนน้อง : พาลีเป็นพญาวานร เป็นเจ้าเมืองขีดขินสอนสุครีพน้องชายถึงหลักการรับราชการ
- โคลงทศรถสอนพระราม : เป็นเรื่องที่ท้าวทศรถสอนพระรามถึงหลักการปกครองบ้านเมือง
- โคลงราชสวัสดิ : ทรงนำหลักพระพุทธศาสนามาสั่งสอนข้าราชการหลายเรื่อง เช่น กิริยามารยาท การแต่งกายเข้าเฝ้า การไม่ยักยอกของหลวง เป็นต้น
กรมศึกษาธิการ  พิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน  ณ วัดปากน้ำ ปากคลองภาษีเจริญ  จังหวัดธนบุรี พ.ศ. 2479 
หมวด:  กาพย์/โคลง
ปกอ่อน / 29 หน้า 
พิมพ์ที่: โรงเรียนช่างพิมพ์ วัดสังเวช /พระนคร
ปีที่พิมพ์:  2479  
ขนาด: กว้าง 12.9 ซ.ม. ยาว 18.4 ซ.ม. 
สภาพ:  เก่าตามสภาพ