lungkitti.com หนังสือเก่า

ค้นหาอดีตของเมืองโบราณ / ศรีศักร วัลลิโภดม

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เอนก นาวิกมูล
  • รหัสสินค้า : 013581

รายละเอียดสินค้า ค้นหาอดีตของเมืองโบราณ / ศรีศักร วัลลิโภดม

รวมบทความจากวรสารเมืองโบราณ ระหว่างปี พ.ศ. 2517 – 2538  
  สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. 2517 จากวารสารเมืองโบราณฉบับปฐมฤกษ์ รวมไปถึงหนังสือเล่มและหนังสือชุดต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  “ค้นหาอดีตของเมืองโบราณ” เป็นหนังสือรวมบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองโบราณในประเทศไทย ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองและปัจจุบันกลายเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณให้คมรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมา การค้นหาอดีตของเมืองโบราณได้อาศัยหลักฐานจากซากเมืองที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศ และหลักฐานทางด้านโบราณคดีอันได้แก่ โบราณสถานและ โบราณวัตถุ พร้อมทั้งจารึก พงศวดาร และตำนานท้องถิ่น ผลงานต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นในชั่วสองอายุคน คืออาจารย์ มานิต วัลลิโภดม และอาจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม ซึ่งได้ใช้ความวิริยะอุสาหะ ในการค้นคว้า และรวบรวมความเป็นมาของเมืองโบราณต่าง ๆ ไว้เป็นบันทึกหลักฐานอันมีค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ที่ยากนักจะได้พบเห็นและอ่านกัน
โดย: สุวพร ทองธิว
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปกแข็ง / 752 หน้า (มีแจ็คเก็ต) กระดาษอาร์ตทั้งเล่ม
พิมพ์ที่: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
พิมพ์ครั้งที่: 1 (1,000 เล่ม)
ปีที่พิมพ์: 2538 
ขนาด: กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 28.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / รูปเล่มเดิม / เสริมใบรองปก