หนังสือเก่า lungkitti.com

ตำนานสถาปัตยกรรมไทย

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 012690

รายละเอียดสินค้า ตำนานสถาปัตยกรรมไทย

  จัดพิมพ์ เมื่ออายุครบ 84 ปี บุญชู โรจนเสถียร เมื่อ พ.ศ.2548
ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม บรรจุซองกระดาษอ่อน
  เล่มหนึ่ง เรือนไทยเดิม
1 . การเกิดของหมู่บ้าน
2 .ประเภทของเรือนไทย
3 .ลักษณะของเรือน
4 .ลักษณะเฉพาะและคติความเชื่อ
5 .วิธีการก่อสร้างเรือนไทย
6 .องค์ประกอบของเรือนและแบบผังพื้น
7 .วิเคราะห์เรือนไทยเดิม
  เล่มสอง สถาปัตยกรรมในประเทศไทย
1 . มูลเหตุแห่งกำเนิดสถาปัตยกรรมในประเทศไทย (ว่าด้วยอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ลักษณะของสถาปัตยกรรมไทย การแบ่งยุคสมัย)
2 . สถาปัตยกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทย (สมัยทวาราวดี สมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี)
3 . สถาปัตยกรรมไทย (สมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย สมัยศรีอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์)
โดย: รวบรวมโดย บุญชู โรจนเสถียร
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง / 284, 228 หน้า 
พิมพ์ที่: บริษัท โรงพิมพ์กรุงเทพ
พิมพ์ครั้งที่: -
ปีที่พิมพ์: 2548
ขนาด: กว้าง 21.7 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: ดี