lungkitti.com หนังสือเก่า

การซ่อมปราสาทหินพิมาย


SOLD OUT
หมวดหนังสือ: โบราณสถาน
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : โบราณสถาน - โบราณคดี
  • รหัสสินค้า : 012689

รายละเอียดสินค้า การซ่อมปราสาทหินพิมาย

การซ่อมปราสาทหินพิมาย ของ นาย Bernard Philippe Groslier
  บรรดาปราสาทหินที่มีอยู่ในประเทศไทย ปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเป็นปราสาทแบบขอมที่ใหญ่และสำคัญที่สุด สร้างเป็นปูชนียสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเมื่อราว พ.ศ.๑๖๕๑
  เนื้อหาแบ่งเป็น 3 บท 
- บทที่ 1 กล่าวถึง สภาพปัญหาที่พบ ลักษณะโดยทั่วไปของปราสาทหินพิมาย ปราสาทหลังกลาง 
- บทที่ 2 แนวทางและวิธีแก้ไข เช่น การก่อตั้งปราสาทหลังกลาง การก่อตั้งมณฑป การปรับปรุงปราสาทโดยทั่วไป การก่อตั้งระเบียงคด กำแพงและอาคารชั้นรอง 
- บทที่ 3 โครงการและวิธีปฏิบัติดำเนินงาน
โดย: กรอสเลอร์, เบอร์นาร์ด ฟิลิปป์
แปลโดย: หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (ทรงแปล), หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ (ทรงตรวจแก้)
หมวด: โบราณสถาน 
ปกอ่อน/ 27 หน้า (ไม่รวมภาพประกอบ)
จัดพิมพ์: กรมศิลปากร
พิมพ์ครั้งที่:
ปีที่พิมพ์: 2506
ขนาด: กว้าง 18.7 ซ.ม. ยาว 25.3 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้