หนังสือเก่า lungkitti.com

จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราม หนังสือชุดความรู้ไทย

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ความรู้ทั่วไป
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
  • รหัสสินค้า : 012512

รายละเอียดสินค้า จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราม หนังสือชุดความรู้ไทย

  หนังสือชุดความรู้ไทย ขององค์การค้าของคุรุสภา เรื่อง จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราม
โดย: สุเทพ ชูมาลัยวงศ์
หมวด: ความรู้ทั่วไป 
ปกแข็ง / 54 หน้า 
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
พิมพ์ครั้งที่: 1  
ปีที่พิมพ์: 2528
ขนาด: กว้าง 11.8 ซ.ม. ยาว 17.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / มีตราปั้มห้องสมุด