lungkitti.com หนังสือเก่า

พ. 27 สายลับพระปกเกล้าฯ / อ.ก. รุ่งแสง

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ประวัติศาสตร์ - การเมือง <br>
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 012197

รายละเอียดสินค้า พ. 27 สายลับพระปกเกล้าฯ / อ.ก. รุ่งแสง

พ. 27 สายลับพระปกเกล้าฯ / อ.ก. รุ่งแสง
ราคา 200
หมวดหนังสือ: ประวัติศาสตร์ - การเมือง 
  เรื่องราวของ “พ. ๒๗” เป็นเพียงตอนหนึ่งของประวัติชีวิตอันไม่สู้จะราบรื่นของเขา ซึ่งเริ่มยุ่งมาแต่สมัยที่เขายังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และก็ยุ่งตลอดมาในยุคประชาธิปไตยอลวนในเมืองไทย...จนผ่านไปสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่ลุกลามมาเป็นสงครามเอเชียบูรพา ซึ่ง “พ. ๒๗” ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญในแผนก “สงครามจิตวิทยา” ของฝ่ายสัมพันธมิตร จนได้รับคำชมเชยจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด พันธมิตร...ว่าดีเด่นเป็นยอดเยี่ยม ฯลฯ พฤติกรรมของ “พ. ๒๗” ได้ถูกเปิดเผยในนิตยสาร “ฟ้าเมืองไทย” ติดต่อกันถึง ๑๘ เดือน และได้รับการเรียกร้องจากผู้อ่านจำนวนมากให้พิมพ์รวมเล่ม ทั้งขอไม่ให้ตัดทอนตอนหนึ่งตอนใดด้วย...
โดย: อ.ก. รุ่งแสง
หมวด: ประวัติศาสตร์ - การเมือง
ปกอ่อน/ 340 หน้า 
พิมพ์ที่: ไทยเขษม
ปีที่พิมพ์: 2521
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้