หนังสือเก่า lungkitti.com

วิถีแห่งสันติภาพถาวร / เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: วรรณกรรมเก่า <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมเก่า
  • รหัสสินค้า : 012180

รายละเอียดสินค้า วิถีแห่งสันติภาพถาวร / เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

  ในปี พ.ศ.2486 ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่สองดำเนินไป วรรณคดีสมาคมแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประกวดแต่งหนังสือวิถีแห่งสันติภาพถาวร มีผู้สนใจส่ง 2-3 ราย รวมทั้งผู้เขียน แต่การประกวดดังกล่าวจึงไม่มีการตัดสิน ต้นฉบับของผู้ส่งประกวดคงเก็บอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ 
  ผู้เขียนเห็นว่าหนังสือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่น้อย จึงจัดให้มีการพิมพ์เป็นเล่มขึ้น โดยที่ข้อใหญ่ใจความของหนังสือกล่าวถึงสันติภาพ เข้าอยู่ในแนวเดียวกับการประกวดหนังสือชิงรางวัลสันติภาพโนเบลที่มีอยู่เป็นประจำในต่างประเทศ
โดย: เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
หมวด: วรรณกรรมเก่า
ปกอ่อน / 512 หน้า 
สำนักพิมพ์: หอวิทยาการ
พิมพ์ครั้งที่: -
ปีที่พิมพ์: 2494
ขนาด: กว้าง 13.3 ซ.ม. ยาว 8.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ /มีลายเซ็นต์ผู้เขียน