หนังสือเก่า lungkitti.com

ไม้กระถางประดับภายในอาคาร

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: พรรณไม้ <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ไม้ดอก ไม้ประดับ - สัตว์เลี้ยง
  • รหัสสินค้า : 011952

รายละเอียดสินค้า ไม้กระถางประดับภายในอาคาร

  หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำไม้ประดับในอาคารมากมายหลายชนิด และเป็นไม้ที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เนื้อหาสาระของหนังสือประกอบไปด้วยวิธีการปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ รวมทั้งแหล่งผลิตและจำหน่าย ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหรือเลือดพรรณไม้มาประดับภายในอาคารสถานที่ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการผลิต หรือจำหน่ายไม้ประดับภายในอาคารต่อไป
โดย: ดร.วัลลภ พรหมทอง, ชาตรี บุญนาค, จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
หมวด: พรรณไม้
ปกอ่อน / 104 หน้า 
สำนักพิมพ์: มติชน
ปีที่พิมพ์: 2542
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้
/* Products stats */