lungkitti.com หนังสือเก่า

ตำนานคุกไทย


฿850.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 011268

รายละเอียดสินค้า ตำนานคุกไทย

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้มีพระบรมราชโองการประกาศว่า 
  “เป็นการสมควรที่จะได้มีพระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำไว้เป็นกฎหมายสำหรับแผ่นดิน เพื่อให้เสนาบดี เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสจัดการเรือนจำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น”
  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำรัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๐” เพื่อเป็นกฎหมายหลักในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง อนึ่ง ทรงมีพระราชดำริว่า 
  “ การคุกการตะรางเป็นความสำคัญของประเทศ สมควรจะได้ก่อสร้างสถานที่และให้มีระเบียบเป็นปึกแผ่น ”
  หนังสือ “ ตำนานคุกไทย ” จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสที่กรมราชทัณฑ์จะครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2558 นี้จึงได้มีการจัดทำหนังสือรวบรวมเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของเรือนจำประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อคนรุ่นหลังจะได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน
โดย: ธนพัฒน์ จันทรปรรณิก และ ยงยุทธ์ ผันเผ่าเลิศ
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปกแข็ง / 501 หน้า ภาพประกอบสี
พิมพ์ที่: กรมราชทัณฑ์
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2554
ขนาด: กว้าง 20.8 ซ.ม. ยาว 29.8 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ 
 
* สั่งซื้อได้มากกว่า 1 เล่ม