lungkitti.com หนังสือเก่า

ความรักของพระพุทธเจ้าหลวง

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: พระมหากษัตริย์ / พระราชวงศ์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 011137

รายละเอียดสินค้า ความรักของพระพุทธเจ้าหลวง

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศตนเพื่อภาระหน้าที่แห่งผืนแผ่นดินทรงมีพระอัครมเหสี,พระราชเทวี, และพระอัครชายามากมาย แต่พระองค์ก็ได้ทรงครองความรักครองพระราชหฤทัยของทุกพระองค์ได้อย่างเท่าเทียมกันเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น โอบเอื้อ และความผูกพันอันแน่นแฟ้นเสมอเหมือนกับทุกพระองค์ ในขณะเดียวกัน ความรัก ความผูกพัน ความเอาใจใส่ ความห่วงใยที่มีต่อพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 77 พระองค์
โดย: พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
หมวด: พระมหากษัตริย์ / พระราชวงศ์
ปกแข็ง / 448 หน้า 
สำนักพิมพ์: กู๊ดมอร์นิ่ง
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2547
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม. ยาว 21. ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้