หนังสือเก่า lungkitti.com

พระอภัยมณี (เล่ม 2) ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: วรรณคดีไทย
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณคดีไทย-นิทาน-ชาดก
  • รหัสสินค้า : 011034

รายละเอียดสินค้า พระอภัยมณี (เล่ม 2) ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

พระอภัยมณี (เล่ม 2) ภาคจบบิบูรณ์ ตอนที่ 65 - 132
      พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดของสุนทรภู่ และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โดย: พระสุนทรโวหาร (ภู่)        
หมวด: วรรณคดีไทย                      
ปก แข็ง / จาก 545-1128 หน้า 
พิมพ์ที่: สนพ.แพร่พิทยา     
พิมพ์ครั้งที่: 2  (2 เล่มจบ)  
ปีที่พิมพ์: 2516 
ขนาด: กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 21.4 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / ไม่มีใบหุ้มปก