หนังสือเก่า lungkitti.com

ทศชาติคำฉันท์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: กาพย์/โคลง
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กาพย์-โคลง-กลอน-ฉันท์-ร่าย-ลิลิต-บทละคอน
  • รหัสสินค้า : 010690

รายละเอียดสินค้า ทศชาติคำฉันท์

  ทศชาติคำฉันท์เป็นวรรณกรรมร้อยกรองคำฉันท์ที่เพียบพร้อมด้วยความไพเราะ และความงดงามทางภาษาอันเป็นแบบฉบับของวรรณกรรมคำฉันท์ที่ประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งประกอบด้วย เตมียกุมารคำฉันท์ มหาชนกคำฉันท์ สุวรรณสามคำฉันท์ เนมิราชคำฉันท์ มโหสถคำฉันท์ ภูริทัตคำฉันท์ จันทรกุมารคำฉันท์ นารถคำฉันท์ วิธุรคำฉันท์ มหาเวสสันดรคำฉันท์
  คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 
หมวด: กาพย์/โคลง 
ปกอ่อน / 520 หน้า 
สำนักพิมพ์: กรมศิลปากร
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2542
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: ดี