หนังสือเก่า lungkitti.com

ช่างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทย ของ หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: ศิลปกรรม <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 010689

รายละเอียดสินค้า ช่างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทย ของ หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี

  ช่างหลวง . ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของหม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี. หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมงานของช่างหลวงและผลงานสถาปัตยกรรมไทยรวมทั้งได้กล่าวถึงงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยแบ่งเป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรมภาคเหนือ งานสถาปัตยกรรมภาคกลาง งานสถาปัตยกรรมภาคตะวันออก งานออกแบบสถาปัตยกรรมภาคใต้ นอกจากงานออกแบบสถาปัตยกรรมแล้ว ยังกล่าวถึงงานออกแบบนฤมิตศิลป์ ฉันทลักษณ์ในงานสถาปตยกรรมและระบบโครงสร้างและที่ว่างภายในสถาปัตยกรรม ระบบสัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทย กระจกสีสื่อนําแสงสว่างสู้มิติใหม่ในงานสถาปัตยกรรมไทยและบทบาทของสีและวัสดุตกแต่ง ในส่วนของท้ายเล่มยังกล่าวถึงชีวประวัติและผลงานของหม่อมราชวงศ์ มิตรารุณ เกษมศรีด้วย
โดย: ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และ วทัญญู เทพหัตถี,
หมวด: ศิลปกรรม 
ปกแข็ง / 404 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2539
ขนาด: กว้าง 22.5 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: ดี