หนังสือเก่า lungkitti.com

100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทย (บรรจุกล่อง)

฿350.00
หมวดหนังสือ: บริหาร
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธุรกิจ - การงาน - บริหาร
  • รหัสสินค้า : 010355

รายละเอียดสินค้า 100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทย (บรรจุกล่อง)

      หนังสือเล่มนี้คือหนึ่งแรงฮึดสู้และแรงศรัทธาอันมุ่งมั่น เพื่อสร้างแผนที่ใหม่..แผนที่ทางลัดซึ่งจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และมิใช่เพียงแค่ในหน้าที่การงานเท่านั้น แต่รวมไปถึงการดำรงชีวิตอย่างดีและมีคุณภาพในโลกปัจจุบัน
สำหรับ รายชื่อ 100 สตรีไทยแถวหน้าของประเทศไทย อาทิ ม.ล.ปุณยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิตระกูล, ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, ดร.แคทลีน (กิจโอธาน) มาลีนนท์, ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง, จิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล, พญ.เจรียง จันทรกมล, วิชชุดา ลีนุตพงษ์, ทิพยวดี เภกะนันทน์, จินตนา เฉลิมชัยกิจ, ศศมณฑ์ สงวนสิน, ดร.สุณี ศรีอรทัยกุล, พญ.นลินี ไพบูลย์, ภูวดี คุนผลิน, ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก (ไซมอน), อชิรญา อิงคตานุวัฒน์, อรนุช แสงสุริยจันทร์, วัลลภา ไตรโสรัส, และ ลักษิกา ไกรสวัสดิ์ เป็นต้นโดย:  ศศิมา ตาแสง, วราภรณ์ สุขเกษม, สุพัตรา วงษาภิบาล
หมวด:  บริหาร
ปกแข็ง / 220  หน้า 
สำนักพิมพ์: อานันท์ทวีป อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก
ปีที่พิมพ์:  2551
ขนาด: กว้าง 18 ซ.ม.  ยาว 25 ซ.ม. 
สภาพ:     ดี