lungkitti.com หนังสือเก่า

พจนานุกรม เยอรมัน-ไทย-อังกฤษ

รอ
SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเพื่อการค้นคว้า <br>
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 22 หนังสือดีราคาย่อมเยา
  • รหัสสินค้า : 010245

รายละเอียดสินค้า พจนานุกรม เยอรมัน-ไทย-อังกฤษ

  พจนานุกรมเยอรมัน-ไทย-อังกฤษ รวบรวมโดย ป.อัตตานุภาพ เป็นพจนานุกรมฉบับพิเศษซึ่งแสดงวิธีใช้คำและแต่งประโยคโดยให้ความหมายไว้อย่างกว้างขวางซึ่งสามารถใช้เป็นคู่มือการสนทนาได้ด้วยในขณะเดียวกัน
เป้นพจนานุกรมแบบพิเศษ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปรียบเทียบ ให้ความหมายของแต่ละคำอย่างกว้างขวาง แสดงคำสำคัญ ด้วยการผูกประโยชน์เป็นตัวอย่าง แสดงวลีที่ต้องใช้เสมอในชีวิตประจำวัน จึงใช้เป็นคู่มือการสนทยาได้ด้วย
โดย: ป.อัตตานุภาพ
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง / 872 หน้า (มี ใบหุ้มปก)
สำนักพิมพ์: โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์: 2513
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / กระดาษมีคราบเหลืองจากความชื้น / ใบรองปกด้านหลังโดนน้ำติดกับปกใน